Kymenlaakson Etsintäkoirat ry

Koulutusperiaatteenamme on positiivisen ehdollistamisen menetelmien käyttö ja edistäminen pelastuskoiratoiminnassa.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kouluttaa koiria tehokkaasti ja ehdottoman koiraystävällisesti niin pelastustoiminnan kuin perustottelevaisuudenkin osalta.

Tähtäimessä useilla koirakoilla on valmiudet etsintätehtäviin. Suomen Pelastuskoiraliitto on määrittänyt tietyt vaatimukset etsintätehtävissä käytettäville koirille ja ohjaajille.

 

Nämä vaatimukset testataan koirille ja ohjaajille järjestettävillä kokeilla. Koiran ja ohjaajan suoritettua hyväksytysti kaikki vaadittavat kokeet sillä on hälytysvalmius ja mahdollisuus osallistua etsintöihin.

Koska hälytystehtävässä toimiminen on ennen kaikkea ryhmätyötä, jossa keskinäinen yhteistyö ja luottamus ovat ensiarvoisen tärkeitä, hälytysryhmään pääseminen edellyttää SPeKL:n hälytysryhmäkriteerien

täyttymisen lisäksi olemassa olevan ryhmän hyväksyntää.

Hälytysvalmiiden koirien ja ohjaajien taitoja testataan vuosittain taidontarkistuskokeissa. Jäsenistömme taitoja ylläpidetään erilaisilla mm. vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämillä kursseilla ja harjoituksilla.

      Hakuharjoittelussa toimintatapamme on ns. partiointi, jonka aikana koiraa ei varsinaisesti ohjata, vaan koira kulkee etsintäalueella vapaana ohjaajan hallinnassa.

      Partioinnissa ohjaajan tehtävänä on ohjata koiraa etsintäalueella sellaiseen asemaan josta sillä on paras mahdollisuus  saada hajuhavainto etsittävästä.

     

Toimimme yhteistyössä viranomaisten, Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sekä paikallisen SPR:n kanssa.

Olemme toimineet epävirallisesti vuodesta 2003. Yhdistys virallistui 27.01.06, Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksenä olemme olleet 02.04.06 lähtien.

Suomen Pelastuskoiraliitto ry  toimii pelastuskoirayhdistysten kattojärjestönä. Yhdistyksessä on 29 jäsentä ja 8 kannatusjäsentä, lisäksi kokelasjäseniä. Treenattavia koiria on n. 40.

Yhdistyksellämme on yksityisten, yhteisöjen ja yritysten tahoilta käyttöömme luovutettuja treenialueita Kotkan ja Pyhtään alueilla